Veškeré obrázky, texty nebo části textů publikované na těchto stránkách jsou chráněné autorským zákonem (copyright). Bez předchozího písemného souhlasu autora těchto stránek je zakázáno jejich přebírání, publikace, úpravy, změny,
distribuce či jakékoliv jiné využití, ať již částečné nebo celkové.
To platí i v případě, že články naleznete na jiném webu, pokud vůbec měl svolení, tak bylo exkluzivně pro něj.

obecně o classech SmallRon_CZ
Assassin Dagail & Memento-Mori (EP 5.2), .Jane. (EP 6), HellAnge l (EP 8)
Guardian nieve (EP 5.1), KIebator (EP 6), HellAnge l (EP 8)
Hunter Artifact (EP 5.1), -nixon- (EP 6)
Oracle UnholyThea (EP 5.2) & Memento-Mori (EP 6 & 8)
Pagan Resiqwe (EP 5.1), Nezmar2 (EP 6 & 8)
Nová postava, Ovládání, Rozhraní, Questy UnholyThea
Jak začít (3) UnholyThea
Chat, komunikace UnholyThea
Jak pokračovat (2) Psanec
Slovníček, lvly dungů UnholyThea

© 2008-2024 Czech Zealots guild, Union of Fury, ShaiyaUS

© 2015 Aeria Games & Entertainment, GmbH. & NEXON Korea Corporation

Tato stránka je čistě informativní, vzhledem k revidované Bernské úmluvě z roku 1971 copyright vzniká samovolně
i
bez označení © a to i v případě, že je text (obrázek) publikován na veřejném místě; stále je chráněn copyrightem,
není-li písemně uvolněn do tzv. "public domain".

Autorské právo je klasifikováno porušeným i v případě, že svou práci nikdo nehlídá a vy ji kopírujete. Pouhé uvedení autorství u neoprávněně zkopírovaného článku nefunguje jako legalizace a to ani v tom případě, že o tom autor neví a tudíž nemůže přímo nesouhlasit (viz předchozí věta).