Chatování v Shaiye

K chatování slouží okno vlevo dole na vaší obrazovce. Objevují se v něm všechny veřejné vzkazy. Oknu jde tažením za honí okraj měnit velikost.

Klávesou ‘Enter’ si můžete kdykoli otevřít chatovací okno. Sem napsaný text se odentrováním zobrazí ostatním hráčům, takto lze tedy s nimi komunikovat.

Jsou různé možnosti, jak chatovat – podle toho, komu je váš vzkaz určen. Typ chatu si můžete vybrat kliknutím na něj vlevo od psacího okna. Kromě Normal má každý typ svůj „systémový znak“, který se tam po vybrání objeví, mezi ním a textem musí být mezera. Pokud ho smažete, budete psát do Normal.

Krom toho se tam nachází i posuvník (ovladatelný jak posouváním či klikáním na šipky, tak i kolečkem myši). Nezapomeňte, že chat ubíhá odspoda, čili nejnovější zpráva je úplně dole (nejblíže místu kam píšete).

Pod malým zatržítkem se skrývá možnost odfiltrovat nežádoucí chat (obvykle Trade, Area nebo Normal, když jsou plné spamu). Area chat se filtruje současně s Trade.
Ikona bubliny nic zvláštního nenabídne, i když pod ní je v angličtině drobná nápověda k chatu a možnost vybrání typu chatu (stejné jako po kliknutí na jeho název). Nejzjímavější položkou je asi Alpha, díky níž je možné pozadí za chatem učinit méně průhledné a text tak čitelnější.

Do chatu je možné se rychle dostat i zkatkou (i když kdo by si to pamatoval):
levý Shift + Enter = Trade chat
pravý Shift + Enter = Area chat
levý Alt + Enter = guild chat
Ctrl + Enter nebo pravý Alt + Enter = party chat

Typy chatu (po kliknutí se rozbalí, doporučuji pročíst vše)

normal

 

oNormal – zobrazí váš vzkaz všem v doslechu (= v blízkém okolí). Zároveň se vám vámi napsaný text objeví nad hlavou. V chatu se zobrazí šedobíle.

whisper

 

oWhisper – vzkaz přímo od jednoho hráče druhému. Pod možností whisper se vám objeví nové okýnko, tam je nejprve potřeba napsat jméno hráče, jemuž je vzkaz určen. Po odentrování se objeví jméno hráče-adresáta i v okýnku, do kterého své vzkazy píšete – takže vedle něj už můžete vesele napsat váš tajný vzkaz. V chatu se objeví červeně, a to jen vám a adresátovi.

party

oParty – tyto vzkazy jsou určeny a zobrazují se pouze členům party nebo union party (raidu), ve které momentálně jste. Zobrazují se zeleně.

guild

 

oGuild – guildchat je určen pouze členům vaší gildy a vidí jej pouze oni. Píšete si s nimi fialově.

Trade

Trade – trade chat se zobrazuje všem hráčům online, nicméně psát do něj mohou jen ti, kteří dosáhli levelu 10. Kromě nabídek ohledně prodeje/poptávky po nejrůznějších předmětech se zde zhusta objevují informace, kdo zrovna hledá party, nebo dotazy, kde se nalézají nejrůznější mobové (zvířátka, nestvůry, vše, co je pro nějaký quest potřeba zabít a je to těžko k nalezení). Taktéž pokud se cokoli děje, objeví se to v tradu (eventy, varování před B6, rozhazování free lapisů v Gliteru / Iris…). Vzhledem k neexistenci dalšího takového globálního chatu však musíte počítat také s tím, že někdy slouží víceméně i pro normální komunikaci. Zobrazuje se žlutě.

Area

Area chat se zobrazuje modře, a uvidí ho všichni co jsou na stejné mapě jako vy, podlaží dungeonu apod. Často se používá pro hledání party.

Systémové okno (nad chatem) - log

V tomto okně se vám zobrazují veškeré možné informace - kolik damage jste rozdali,
absorbovali nebo dostali, jaký jste použili skill nebo jím byli zraněni, co za předmět jste sebrali (nebo jak se vám zatím daří v aukci), nebo koho zabili. Některé informace se navíc sdílí, pokud máte partu. Objevují se zde i Noticky ohledně AP akcí, upozornění, že něco je špatne (nejde použít skill, nejde uložit screen...) nebo např. to, že byl v PvP zničen nepřátelský oltář, nebo jste byli přijati ke gildě (či někdo vyhozen /odešel).