Stvoření světů podle lidového vyprávění

V čase před začátkem všeho, kdy svět byl pouhou temnotou, přišla z jiné dimenze bohyně Etain, aby vytvořila svět Shaiya, zemi harmonie a blahobytu. V 333 dnech stvořila skrze svou vůli, moc a touhu po dokonalém světě rozlehlou bohatou zemi nazývanou Teos Epeiros. Nejprve stvořila jeden velký oceán, do nějž se ponořila a ze svého těla vytvořila kontinenty. Hory byly vysoké a řeky se zařezávaly hluboko do krajiny jako žíly v jejím těle. Potom stvořila zelené lesy a pláně, které zaplavily zemi jako svěží pokožka. Obloha a hvězdy zdědily jedinečnost jejích očí.
Z rukou bohyně Etain povstal veškerý život. Nejprve stvořila dračí bohy – Thelaiosis – aby jí pomohli vládnout království Teos Epeiros. Jeden z nich, Threemans, bohyni navrhl, aby stvořila další dvě rasy, Nordein a Dumianas, protože se domníval, že by mohly výrazně přispět k rozvoji a blahobytu Teosu. Brzy poté byli tedy s pomocí Threemanse stvořeni Nordein a Dumianas.

Nordein však byli deformovaní, plni nelichotivých vlastností, které bohyni přinutily odsoudit je jako svůj neúspěch. Svrhla je zpět pod zem, aby byli zapomenuti. Poučení tímto nezdarem – stvořením rasy bez vize – se promítlo do podstaty Dumianas, dostali do vínku ctnosti a loajálnost Thelailosianů a byli odrazem bohyně samé. Všichni tak žili v blahobytu a harmonii a bohyni uctívali.
Když Dumianas rozvinuli své síly, bohyně je obdarovala inteligencí a věděním, aniž by tušila, že to požehnání v nich časem podpoří ambice, pochyby a rostoucí neúctu vedoucí k zavržení její autority. Dumianas se nakonec vzbouřili a rozpoutali válku, která trvala sedm let.

S jejím trváním byla bohyně stále skleslejší z nezdařeného stvoření a slábla. Její krása uvadala spolu s její mocí. Dumianas využili této situace a ukončili její život ostrým mečem.

Ve chvíli jejího pádu byla utrápená duše bohyně roztržena na dvě poloviny.

Se smrtí bohyně se zem otřásla a nebe se zatmělo a veškeré živoucí bytosti Shaiyy byly rychle pohlceny zemí, aby byly smyty hříchy, které spáchaly. Zanikla většina území království Teos Epeiros a jeho obyvatel. Osud dovolil přežít pouze dvěma Dumianas, Protonovi a Eustatin, aby v budoucnu obnovili zemi. Skryli se hluboko v pohoří Aspeleia a žili zde šťastně po mnoho let.

Jednoho dne zjistila Eustatin, že je těhotná. Proton, jediný na celém světě, vyděšený a zmatený, co dělat dál, zvolil krutě jejich odloučení. Přestěhoval se na sever, zatímco Eustatin putovala na jih.
Na jihu žila Eustatin v osamění a dala zde život zdravému chlapci. Záhadně zemřela, jakmile dosáhl dospělosti, skoro jakoby čekala pouze na to, až se o sebe bude schopen postarat. Její pohřební hranice hořela sto dní, živena pouze záští a nenávistí k Protonovi. Aby ušetřila svého syna podobného osamění, Eustatina duše stvořila ze svého popela dívku, aby s ním sdílela jeho život. Stali se předky Vailů, na něž přenesli mnoho zášti z minulosti.
Protonův život byl poznamenán skutky Dumianas proti bohyni i jeho vlastním zapuzením životní lásky. Ve své osamělosti vytvořil ze stromu sochu Eustatin, která se jednoho dne proměnila v žijící bytost nesoucí její podobu. Z krve bohyně země a Protona tak později povstala rasa Elfů.

Pět set let žili Vailové a Elfi odděleni a nevěděli o existenci těch druhých. Jak se ale jejich rod rozvíjel, rozšiřovali svá království, až se setkala. Jejich kontakty však měly k srdečnosti daleko. Vailové se záhy přesunuli na sever a Elfové na jih. Bylo mezi nimi vybojováno mnoho bitev, avšak ani jedna strana nedokázala překročit řeku Fluvius.

Co se týče Etain (kdysi bohyně Etain, nyní bohyně Shaiyi), její tělo se smrtí zmizelo, zůstala jen duše rozdělená na dvě poloviny. Toto rozdělení provázely nadpřirozené jevy, které působily občasná zatmění. Když nastalo zatmění, svět se otřásal v základech, země bláznivě pukala a válka mezi Vaily a Elfy se na chvíli zastavila v děsu z moci bohyně. Během jednoho takovéhoto zatmění se mezi dvěma oceány Shaiyi objevil velký ostrov Teos. Jeho obyvatelé byli Lidé z dimenze Gaia. Po dvě stě let jejich populace prosperovala, ale ostrov jim nakonec nemohl postačit, a tak byli nuceni se stěhovat na pevninu Teosu. Brzy narazili na Elfy a uzavřeli s nimi spojenectví - Alliance of Light.
Při týmž zatmění se v jižních zemích, kde žili Vailové, otevřela v zemi puklina. Z ní vyšli Deatheaters, potomci kdysi vyhnaných Nordein, kteří žili odloučeni v podzemí, avšak silnější a mocnější. Arogantní, agresivní a zprvu bezstarostní rozpoutali válku jak s aliancí Lidí a Elfů, tak s Vaily - jako pomstu za podzemní věznění. Nicméně když byli aliancí málem poraženi, přispěchali jim na pomoc Vailové, kteří toužili vytvořit sílu schopnou se postavit Alliance of Light. Tak byla založena Union of Fury.
A tady začíná náš příběh…