Prastaré město v oblacích (Caelum Sacra)

Laputa je prastaré útočiště, které bohyně Etain stvořila pro záchranu světa. Nalézá se ve Stable Erde. Vznášející se chrám je ve slunečním světle podobný spíše klenotu, z nějž proudí oslňující světlo. V noci pod přísvitem měsíce se podobá jasnému souhvězdí ukazujícímu správný směr těm, kteří jsou zmatení.

Padlý anděl Dios

Ztracena v myšlenkách, prastará bohyně Etain při tvoření světa stvořila též anděla, jemuž dala do vínku bohatství emocí - a ten pak povstal proti ní. Jeho jméno bylo Dios. Byl nejvyšším mezi ostatními anděly, během let plných utrpení je všechny ponenáhlu přerostl, až nemohl být kontrolován žádným z nich. A rozhodl se, že již není jeho osudem nadále setrvávat v chaoticky se měnícím světě plném nekonečné bolesti a umírání.

 

Krvavé souhvězdí v oblacích

A tak povolala bohyně boha jménem Tarja, aby se rebelujícímu andělu pro spásu jejího světa postavil. Tarja pověření bohyně přijal a Dia pronásledoval, ten však s mnoha svými následovníky (jako byl např. Taree) nakonec smrti unikl. Jejich útočištěm se stalo právě město v oblacích, a chrám v jeho středu. A Dios umístil kolem chrámu stráž čtyř andělů - jsou to: Gargadel, Ruihiel, Huistaton a Eternel. Samotná svatyně, v níž vždy lidé hledali útočiště před válkou a ostatními pohromami, se stala hlavním sídlem Tareeho a ostatních pánů stvoření okupujících celé město v oblacích.
Tarja, když viděl, kolik nevinných stvoření zlákal Dios na svoji stranu, se rozhodl zapečetit vstup do města v oblacích, a na kámen u vstupního portálu vyryl nápis "země démonů" a varování, aby za žádných okolností nikdo pečeť nesnímal. A zničil všechny cesty, co do kdy vedly do chrámové svatyně.
Později začaly ze svatyně vyzařovat tak silné vlny hněvu a nenávisti, že svět, v němž již nežil nikdo, kdo by pamatoval staré události pravdivě, překřtil město v oblacích na Krvavé souhvězdí, neboť cesty, jež od té doby ukazovalo, byly temné a nedobré.

Znovu otevřeno

Jak léta plynula, i název "Krvavé souhvězdí" se stal zastaralou pověrou. Lidé zapomněli, že bohyně stvořila město v oblacích jako útočiště, zapomněli, že to jméno vždy znamenalo toleranci a bezpečí. Ale zapomněli i to, proč tím útočištěm být přestalo.
Po velmi dlouhé době se válka, kterou vedla Alliance of Light a její spojenci proti Union of Fury, dotkla oblasti Stable Erde, a to se postupně stalo pro obě strany bodem neobvyklé strategické důležitosti. A jak konflikt nabýval na síle, obsáhl celou oblast Stable Erde a válka probudila mnohé, co bylo před dlouhou dobou uloženo ke spánku. Neboť Taree a veškerá zkáza jej provázející nalezla cestu zpět na tento svět, když byla pečeť boha Tarjy pošetile zlomena. Za burácení nebes a chvění země "Krvavé souhvězdí" opět ožilo.
Přes veškerou nenávist mezi Alliance of Light a Union of Fury se tohle stát nemělo... Jak jen nám to mohli udělat?

Více informací zde (caelum sacra).