Chrám Caelum Greendieta

Kapitola 1

Bratře! Pokud bude Bohyně se mnou, snad budu ještě naživu, až budeš číst tento dopis. Právě jsem unikl z města v oblacích, jež přesáhlo mé nejdivočejsší představy. Dokonce nyní, když se strážci blíží k místu, kde se ukrývám, se mi při pohledu na poklad v mých rukou zdá veškerý risk oprávněný.

Nikdo neví jistě, jak Greendieta vzniklo, ale mám své teorie. Vzhledem k tomu, co jsem slyšel, zde v Caelum, jeho obyvatelé mohou být potomky Old Willow nebo dokonce samotného dračího boha Threemase.

Ať už jsou, kým jsou, stvořili tento monumentální chrám, Caelum Greendieta, kde mohou žít v odloučení, aniž by se klonili na stranu Alliance nebo Union. Jsou příliš staří na tento spor, příliš odlišní na to, aby se zaobírali záležitostmi našeho světa a našemi vášněmi. Jedinou výjimkou se zdá být pouze Zrádce, a kdo může tvrdit, že ví, proč ten tolik nenávidí svůj lid.

Strážci určitě nevypadají jako nic, co jsem dosud spatřil. Tyčí se nad nejvyšším z Deatheaterů a jejich křídla ti zakryjí celý obzor, pokud se k nim příliš přiblížíš...

Nepřibližuj se k nim. Mí společníci to zjistili tím nejkratším a nejjednodušším způsobem, a nyní mám víc pokladu jen pro sebe. Ha! Chodba se rozděluje! Je tu lapis takové

Pane, naši vyzvědači našli tento poničený dopis poblíž zuhelnatělých ostatků přímo uprostřed chrámu.Tělo je příliš zničené dokonce i na to, aby se dalo určit, jaké byl onen nešťastník rasy. Informace v dopise ještě nemohou být potvrzeny, avšak ať je napsal kdokoli, měl mocné zbraně a brnění rovné vašemu, avšak nyní z toho všeho zbyla pouze krvavá kaše. Nechci přemýšlet o tom, co by mohlo něco takového dokázat.

Dle Vašeho rozkazu budeme s extrémní opatrností a většimi posilami v pronikání do hlubin chrámu "Caelum Greendieta" pokračovat.

Lt. Commander Drasaan, Expediční velitel Raiga


Kapitola 2

...řekl mi, že geometrie snového města, jež spatřil, byla abnormální, neeuklidovská a obludně prostoupená sférami a dimenzemi nesouviejícími s těmi našimi...

...v oněch nepříčetně nepostižitelných úhlech otesaného kamení, kde druhý pohled odhaloval konkávnost poté, co první pohled rozlišil konvexnost...

...zbytek ho následoval a všichni se zvědavě zadívali na ohromné vyřezávané dveře...ačkoli nedokázali určit, zda leží naplocho jako padací dveře, nebo našikmo jako venkovní dveře do sklepa...

...nakláněl se v abnormálním úhlopříčném pohybu, takže se zdálo, že zde neplatí žádné zakonitosti hmoty a perspektivy...

...pozřel ho úhel zdiva, který na místě neměl co dělat; úhel, který byl ostrý, ale choval se jako tupý...

- H.P.Lovecraft

 

Kapitola 3

 

Kapitola 3

...volal mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes, "budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných..."

Říká se, a je pravdou, že těsně před tím, než přijdeme na svět, anděl z hlubin nám položí prst na ústa a řekne: "Mlč a nepověz co víš." Proto se rodíme s rýhou na horním rtu, nepamatujíc si nic z toho, odkud jsme přišli. - Roderick MacLeish

Více o Sky City updatu zde: https://www.psanec.eu/shaiya/forum/phpBB3/viewforum.php?f=25