B6 / GM / GS

Baleful - Zlověstný
adj. 
1.Předcházející zlu; značící zlo. Viz. synonyma - zhoubný.
2.Škodlivý nebo zlomyslný v záměru nebo účinku.

Zlověstným se obvykle nazývají věci hrozivé nebo nastiňující zlo:

Pověsti rozvlnily hladiny Shaiyy, ti nejlepší ze strany Světla i Tmy vyčerpali veškeré své schopnosti na vyšetřování, ale původ Baleful 6 zůstává tajemstvím...

Příběhy o nedůvěryhodnosti a náhodných útocích Baleful 6 byly v Shaiye slýchány měsíce...ale byly to jen příběhy, až dodnes.
Lídé Apulune a Iris potvrdili útoky [B6]Fergus vyvolávajícího nestvůry ve městech, vraždících nevinnné.
Dalšímumu Baleful 6 byly připisovány útoky jinde. Ale nikdo nepřežil, aby podal svědectví.
Bezcitný počin [B6]Fergus ukazuje, že se stali smělejšími a odložili všechna váhání.
Můžeme se jen ptát…..
Je někde bezpečno?

Buďte na pozoru.

Historie B6

V dávných časech Aliance a Unie, vnější síla započala invazi na Teos. Tato síla, která neupřednostňovala žádnou stranu, se začala se pohybovat napříč zemí, ničíc všechny světlé i temné v cestě. Ani ti největší válečníci a mágové nedokázali zastavit zabíjení a Teos se blížil ke svým posledním dnům. Zoufalé časy přinášely zoufalá řešení.

Dvě strany uzavřely příměří, aby porazily tuto velkou hrozbu. Během tohoto času, vynalezly omezenou magii, která by dala neomezené, božské síly tomu, kdo by ji přijal. Výzva byla najít ty správné, kteří by tuto sílu mohli obdržet. Potřebovali pochopit zodpovědnost která přicházela s takovými schopnostmi. Museli souhlasit s tím, že nenávist k odlišným stranám odloží stranou. Museli složit přísahu svého osudu. Jejich osudem je vymýtit tuto velkou hrozbu a žít věčně, chráníc Teos před jejím návratem. Světlo i Tma představili své nejlepší z nejlepších.

To byli ti, kteří vyrostli k tomu, aby nesli takovou odpovědnost a byli konečně připraveni převzít role spasitelů a ochránců. A tak jim schopnosti byly předány. Nová Armáda vznikla, aby zbavila Teos zhouby, které čelil.

Když velká bitva skončila, nepřátelské síly byly odstraněny z Teosu. Magie byla použita, aby je udržela v jiné rovině a Teos začal sklouzávat zpět do současného stavu nekonečných válek a konfliktů. Ale...Někteří pro takový osud a zodpovědnost nejsou vyvolení.

Malá část velké armády začala zpochybňovat všechna omezení sil, kterými oplývali. Trhlina vznikla mezi jejich řadami: ti, kteří zůstali věrní svému osudu a ti, kteří ne. To byl počátek 2 stran, nyní známých jako Game Masters a Baleful 6.

Game Masteři byli činností Baleful 6 donuceni ukázat se na Teosu. Po roky byla jejich síla dostačující k naší ochraně. Ale nedávná aktivita ukazuje, že Baleful 6 našli cestu obcházející magii, která je vázala. A jsou připraveni zničit každého, kdo se jim postaví do cesty.

 

Poslední zprávy o Baleful 6 ukazují, že Baleful 6 chtějí odstranit ty nejoddanější následovníky Game Masterů, Game Sages. Věří, že že když budou Game Sages z cesty, Game Masteři budou snadněji porazitelní. Až jednou odstraní Game Mastery, vše na Teosu shoří a všichni, co přežijí, se stanou otroky Baleful 6.