GRB příběh - zkouška Old Willow

Prolog

- Jeharr Decree -
V minulosti, Dumianas zhřešili. Náš vůdce, Jeharr Teollema doufal že všechna stvoření Teos Epeiros ten fakt nikdy nezapomenou, ale časy se změnily.

Elfové a Vaili, potomci Dumianas, byli přespříliš zaměstnáni bojem a neohlíželi se na chyby, kterých s dopustili. Když se lidé přesunuli do Shaiyy, nebyli schopní ovlivnit tehdejší síli, jakožto noví v tom světě. A Nordein, zaslepeni nenávistí k Telaiosis, nepřemýšleli rozumně.

Náš vůdce, Jeharr Teollema a náš dračí klan věděl, že tyto bytosti nikdy nevyřeší tyto problémy samy. Neměli zkušenosti z chybami z minulosti; minulost pro ně vcelku vlastně nic neznamenala.

Tyto bytosti si musí uvědomit, že hříchy spáchané jejich předky na ně mají značný vliv. A tudíž varuji tato stvoření, že jejich problémy povstanou, pokud nepřestanou se svými věčnými hádkami a zapomenou na mnulost.

Nespočetní bohové z cizích světů mají zájem na Shaiye a není přítomen žádný absolutní.

Vy jste uctívači poslední Etain a naše dračí klany drží zodpovědnost za ochranu všech bytostí v této zemi.

 Nicméně, v blízké budoucnosti nevidím žádnou překážku těmto nesmyslným tahanicím a nekonečným bojům o "práva". Tudíž, naše dračí klany se shromáždí v jednom místě aby prodiskutovaly a přijmuly povolení Jeharra Teollemy k vytvoření opatření pro "tyto bytosti" aby mohly poznat své minulé hříchy. Jeharr měl na mysli přinést tyto vědomosti pomocí Gild, s nutností aby pochopily a rozeslaly jeho zprávu dále. Tudíž, čekáme a odpověď od králů každého ze světů a vůdců těchto významných Gild.

Očekáváme vaši pomoc -  v zamezení opakování podobných chyb jejich minulosti "těm stvořením" žijícím
v tomto kraji
-zamezení cizím světům v napadnutí našeho vlastního a rychlé znovuzrození Etain.

 

Vyslanec dračího klanu : Jahunis Parasque

Vládcům každé země bylo povoleno Jeharrem Teollemou použít časové zařízení. Prodiskutovali spolu jak napravit chyby uskutečněné v minulosti a jak zastavit válku Dumianas. Zažít "Old Willow" (Stará Vrba), skrytého původce války, která pálí Dumianas!


Více o Guild Ranking Battle najdete na tomto odkazu (klik).