PvP - mezi servery

S Epizodou 4 přichází možnost potkat se i s hráči z ostatních serverů na speciálních mapách, kam mají přístup všechny strany a všechny servery.
Hráči v těchto mapách budu mít nad přezdívkou namísto jména gildy jméno svého serveru. Pokud se vyskytne více hráčů se stejným jménem, přidělí se jim na konec jména číslo.

Ač vypadají stejně jako klasické mapy, dostáváte se do nich odjinud, z Iris:

 Iris Preparation Rooms 

K dispozici jsou 3 mapy - Proelium Frontier (lvl 10-15), Cantabilian Bordeland (20-30) a D-Water Borderland (31-70). Dungeony v těchto mapách jsou uzavřeny. Zabírání reliců ovlivňuje stav Blessu jen na linked serveru.

V guild listu (po zmáčknutí G) přibude nové rozlišení, zelené On znamená, že hráč je právě na jedné ze spojených (linked) map.