Darius..

Darius..

lvl 80 UM Assassin

lvl 54+ UM Pagan (.Dari.)

lvl 20+ UM Assassin (Asur)

lvl 1+ UM Oracle (Matilda.)

lvl 80 NM Assassin (.Auel.)

lvl 80 HM Assassin (Darius...)

lvl 10+ NM Assassin (Daeis.)

lvl 6+ NM Warrior (Darius.)

lvl 1+ Teos Light (Drussia)